Regulamin konkursu "Wygraj CANAL+ BOX 4K"

 

 1. Postanowienia ogólne.
  1. Organizatorem konkursu „Wygraj CANAL+ BOX 4K” (dalej „Konkurs”) jest P.H.U. SATURN Chomka Krzysztof z siedzibą w 46-070 Osiny, ul. Opolska 29a, NIP 754-134-42-98, zwanym dalej „Organizatorem”.
  2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
  3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
  4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Uczestnikom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmiana bądź usunięcia.
  5. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
  6. Konkurs jest prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie portalu społecznościowego www.facebook.com/CanalPlusTescoOpole (zwanej dalej "Fanpage").
  7. Konkurs trwa od dnia 24.03.2021 do dnia 31.03.2021 godz. 23.59.
 2. Uczestnictwo w Konkursie
  1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.
  2. Uczestnictwo w Konkursie jest całkowicie dobrowolne.
  3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
  4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.
 3. Nagrody
  1. Nagrodą główną w Konkursie jest CANAL+ BOX 4K z dostępem do pełnej oferty przez 2 miesiące. Wartość nagrody wynosi 299 zł.
  2. Nagrodą dodatkową jest bon rabatowy na zakup CANAL+ BOX 4K z dostępem do pełnej oferty przez 2 miesiące o wartości 100 zł, do wykorzystania w Salonie CANAL+ w Galerii Ozimskiej w Opolu, ul. Ozimska 72 (dawne TESCO) do dnia 30.04.2021.
  3. Zwycięzcom nie przysługuje prawo wymiany nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
  4. Zwycięzcy mogą zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
 4. Zasady
  1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:
   1. napisanie w komentarzu pod konkursowym postem największą zaletę dekodera CANAL+ BOX 4K wraz z uzasadnieniem
   2. publiczne udostępnienie konkursowego postu
   3. polubienie naszego fanpage'a
  2. Dwa najbardziej kreatywne komentarze zostaną nagrodzone:
   I miejsce - nagroda główna
   II miejsce - nagroda dodatkowa
  3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na Fanpage'u w dniu 01.04.2021
  4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez wiadomość wysłaną na Facebooku w dniu 01.04.2021.
  5. Odbiór nagrody głównej odbędzie się w Salonie CANAL+ w Galerii Ozimskiej w Opolu, ul. Ozimska 72 (dawne TESCO) w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników Konkursu.
  6. Nagroda dodatkowa zostanie przekazana zwycięzcy w formie elektronicznej poprzez wiadomość na Facebooku w dniu 01.04.2021.
 5. Postanowienia Końcowe
  1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
  2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie www.facebook.com/CanalPlusTescoOpole
  4. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: www.sklepsaturn.pl/webpage/konkurs-canal-plus.html
  5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach losowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.).