AG TermoPasty

AG TermoPasty

Firma AG TermoPasty Grzegorz Gąsowski rozpoczęła swoją działalność w marcu 2007 roku. Jest producentem chemii do elektroniki oraz środków czyszczących do komputerów. Obejmuje swoim działaniem obszar całej Polski, wiele państw będących członkami Unii Europejskiej oraz liczne kraje spoza niej.