Zwrot zużytego sprzętu

 

Informacja o możliwości zwrotu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

 

Zgodnie z art. 37 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:

 1. Przy zakupie sprzętu elektrycznego lub elektronicznego Klient może bezpłatnie skorzystać z opcji oddania zużytego sprzętu.

 2. Dostarczając zamówienie kurier odbierze od Klienta nieodpłatnie zużyty sprzęt, o ile jest on tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony (np. telewizor za telewizor, dekoder za dekoder). Zużyty sprzęt musi być również kompletny.

  W tym celu należy:

  - podczas składania zamówienia w sklepie internetowym wpisać w polu Uwagi: „Proszę o odbiór zużytego sprzętu”. Po otrzymaniu takiej informacji skontaktujemy się z Klientem w celu ustalenia szczegółów odbioru zużytego sprzętu.

  - zapakować i zabezpieczyć zużyty sprzęt tak, aby kurier był w stanie odebrać przesyłkę.

 3. Nieodpłatny odbiór zużytego sprzętu realizowany jest w miejscu oraz w momencie dostawy nowego sprzętu.

 4. Zakazane jest umieszczanie zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami, co zagraża środowisku naturalnemu. W sprzęcie elektrycznym i elektronicznym występuje bowiem wiele szkodliwych substancji niebezpiecznych dla środowiska.

 5. Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub innemu podmiotowi uprawnionemu.

UWAGA! Przekazany do nas zużyty sprzęt nie podlega zwrotowi.

 

      Zwrotu zużytego sprzętu można dokonać także w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Listę tych punktów można znaleźć m.in na stronach:

http://www.elektroeko.pl

http://mapa.oddamodpady.pl/?t=pszok

http://www.remondis-polska.pl/pl/lokalizacje/

a także na stronach internetowych poszczególnych gmin.