TELESTE / Satlan

TELESTE / Satlan

Teleste oferuje zintegrowany portfel produktów i usług, które umożliwia zbudowanie i uruchomienie lepszych sieci społecznościowych. Nasze rozwiązania wprowadzają usługi telewizji i szerokopasmowego dostępu do Internetu w Twoim domu i w miejscach publicznych, gwarantując bezpieczeństwo i ciągłość usług.